De zes doelstellingen van Kiwanis 

De zes doelstellingen van Kiwanis 

  1.  Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: 'Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden'.
  3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
  4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  5. Door frequent bezoeken van de Kiwanis club blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
  6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.