Vergadering

Vergadering

Agenda

Kiwanis online vergadering dinsdag 8 juni 2021

Locatie : Brasserie Maritime

Aanvang : 19.00 uur

1. Opening door de voorzitter en het benoemen van de boetemeester
2. Bestuursmededelingen / Ingekomen stukken / notulen vorige vergadering mei 2021
3. Afgelopen en komende activiteiten
4. Commissies: evt opmerkingen/mededelingen uit de commissies
5. Rondvraag
6. Boetemeester

 

Deel deze post